Pomoce logopedyczne – czym wspomagać pracę w gabinecie?

Najważniejsza w skuteczności pracy z pacjentem logopedycznym jest kompleksowa diagnoza, skonsultowana ze specjalistami zajmującymi się obszarami mającymi wpływ na mowę i słuch: laryngologiem, foniatrą, neurologiem, ortodontą, ale również psychologiem i pedagogiem. Znacznie większe szanse na powodzenie terapii ma też możliwie najwcześniejsze jej rozpoczęcie. Nie bez znaczenia są kompetencje logopedy, jego współpraca z rodzicami i zaangażowanie samego pacjenta. Pozytywny wpływ na wynik zajęć mają również odpowiednio dobrane pomoce logopedyczne, dostosowane wieku pacjenta i problemów z jakimi się zmaga. 

Kim jest pacjent logopedy?

Logopedia jest dziedziną wiedzy zajmującą się diagnozowaniem przyczyn zaburzeń i utraty mowy, oraz ich niwelowaniem. Pracując z pacjentem logopeda uczy go generować i utrwalać dźwięk, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie komunikacji. Przy tej okazji weryfikuje również rozumienie przez swojego podopiecznego pojedynczych słów i całych wypowiedzi, prawidłowość słyszenia i adekwatność zachowania się w różnych sytuacjach. Pomocy takiej wymagają dzieci i dorośli, u których występują zaburzenia artykulacji, niesprawność mięśniowa w obszarze ustno – twarzowym bądź na poziomie akustycznym. Częstym gościem w gabinecie logopedy jest człowiek jąkający się albo z afazją (utrata zdolności wypowiadania się, której towarzyszyć może zaburzenie rozumienia), czy też osoba, u której zaburzenia mowy wystąpiły po przebyciu choroby, wypadku czy udaru. Specjalista ten wspomaga również naukę dykcji oraz prawidłowej emisji głosu. Coraz częściej i śmielej z usług logopedy korzystają również osoby w spektrum autyzmu, z chorobą Aspergera czy z zespołem Downa. 

Czym wspomagać pracę w gabinecie logopedycznym?

Terapię logopedyczną wspierać można szeregiem różnorodnych pomocy logopedycznychdostępnych w wyspecjalizowanych placówkach, ale również w sklepach internetowych czy księgarniach sprzedających pomoce naukowe. Generalnie artykuły podzielić można na pomoce dla dzieci i dla dorosłych, ale granica tego podziału jest dość płynna. Wiele pomocy przewidzianych początkowo dla jednej z grup, okazało się w zastosowaniu przydatne również dla tej drugiej. Poleca się, aby logopeda przed dokonaniem zakupu przejrzał całą ofertę i wybrał akcesoria jak najbardziej uniwersalne. Warto sprawdzić na przykład katalog EDUKSIĘGARNI posiadającej bogaty zestaw pomocy dla logopedów, terapeutów i rodziców.  

Najbardziej popularne grupy pomocy logopedycznych:

  • Książki – zarówno podręczniki i poradniki, jak i te inicjujące i rozwijające naukę czytania, będącą elementem pracy logopedy z pacjentem
  • Zabawki – jako element motywujący do nawiązywania interakcji werbalnej, ale również jako narzędzie to ćwiczeń,np. pełniące rolę tzw. „dmuchajek” piłeczki styropianowe, do których dołączyć można słomkę
  • Zestawy edukacyjne – zawierające np. nagranie dźwięku + odpowiadającą mu ilustrację, karty do tworzenia historyjek obrazkowych, pary kart pytanie – odpowiedź
  • Gry – zarówno popularne planszówki, jak i układanki, kostki obrazkowe, gry słowno – językowe, zestawy typu memo, loteryjki obrazkowe 
  • Akcesoria do prezentacji dźwięków i obrazów – np. lizaki logopedyczne wzorowane na „lizaku policyjnym” – po jednej stronie głoska, po drugiej schemat jej wymowy i zapisu
  • Testy logopedyczne i karty badań logopedycznych  – pomoc przeznaczona do badania mowy
  • Karty ćwiczeń – wspomaganie pracy samodzielnej 
  • „Narzędzia” logopedyczne – niezbędne wyposażenie gabinetu logopedycznego jak np. lustereczko logopedyczne, spirometr do ćwiczeń oddechowych czy najzwyczajniejsze szpatułki medyczne. 

Zadaniem tych akcesoriów jest jednocześnie ułatwienie pracy terapeucie jak i uatrakcyjnienie żmudnych, czasami monotonnych ćwiczeń pacjentowi. Zaglądając do EDUKSIĘGARNI wszystkie te pomoce logopedyczne znaleźć można w jednym miejscu, w bardzo dobrej jakości i cenie.