Jakie podręczniki do liceum najlepiej przygotują dziecko do matury?

W przypadku przygotowania do matury odpowiednie podręczniki to niemal połowa sukcesu. Jedynym zadaniem ucznia jest wtedy powtarzanie materiału, dopóki nie opanuje wszystkich zagadnień. Czym powinny wyróżniać się dobre podręczniki do liceum i dzięki czemu dziecko zaliczy z wysokim wynikiem maturę?

Wysoka jakość merytoryczna

Wysoki poziom merytoryczny książki nie wiąże się jedynie z opisywaniem ciężkich zagadnień. Kluczem jest takie ich wytłumaczenie, żeby dziecko od je zrozumiało. Wiele podręczników popełnia podstawowy błąd, a mianowicie podaje treść w nieatrakcyjny sposób. Podręczniki do liceum przede wszystkim nie powinny być nudne i muszą się opierać między innymi na:

  • doświadczeniach
  • przykładach z codziennego życia
  • zdjęciach i obrazkach

Dzięki nim uczeń będzie umiał zrozumieć zagadnienia i odnosić je do życiowych problemów.

Duża ilość zadań

Klucz do udanej matury tkwi w powtarzalności. Podręczniki do liceum powinny zawierać mnóstwo zadań i pytań, na które uczeń będzie musiał odpowiedzieć we własnym zakresie. Niezależnie od tego czy mowa tu o przedmiotach ścisłych, czy humanistycznych. W przypadku nauk ścisłych klucz tkwi w dużej ilości zadań opartych na obliczaniu. Warto porównać je z poprzednimi testami maturalnymi.

Praktyczne powinny być też podręczniki do liceum z języka polskiego, które nie powinny zawierać jedynie tekstów kultury. Do każdych powinny być załączone pytania w formie odpowiedzi ABCD oraz część opisowa. Uczeń w ten sposób opanuje tekst pisany, a dopełnieniem tego powinny być dłuższe formy takie jak rozprawki czy listy.

Szeroki wybór podręczników oraz repetytoriów oferuje Księgarnia PWN.