O czym jest druga część podręcznika Odkryć fizykę?

Fizyka jest najbardziej fundamentalną z nauk przyrodniczych. Opisuje ona Wszechświat w samych jego podstawach i jej zrozumienie przydaje się w wielu aspektach życia codziennego. Wiele osób interesuje się fizyką ją w szkole średniej. Podręczniki z serii Okryć fizykę stanowią idealną pomoc, by rozwinąć to zainteresowanie. Poprowadzą one ucznia przez podstawy najważniejszych zagadnień związanych z tą dziedziną nauki. Co młody adept fizyki znajdzie w drugiej części tej serii podręczników?

Zawartość części drugiej

Każda z części opisuje inne działy fizyki. Część pierwsza skupia się na opisie ruchu ciał, sił działających na ciała i energii. Część druga powiązana jest ze zjawiskami elektryczności i magnetyzmu. W skład podręcznika wchodzą następujące rozdziały:

Elektrostatyka

W tym dziale uczniowie zaznajomią się z najbardziej fundamentalnym prawem związanym z siłami działającymi na ładunki elektryczne – prawem Coulomba. Poznają oni również zasadę zachowania ładunku, dowiedzą się, jak można wizualnie zobrazować pole elektryczne i poznają pierwszy element obwodów elektrycznych – kondensator.

Prąd elektryczny

odkryć fizykę

Ten dział podręcznika Odkryć fizykę 2 (https://tantis.pl/serie/odkryc-fizyke-4584) obejmuje wszystko, co związane jest z przepływem ładunku elektrycznego w czasie, czyli właśnie z prądem elektrycznym. Uczniowie dowiedzą się, jak czytać schematy obwodów elektrycznych oraz czym jest prąd i jak go zmierzyć. Poznają oni także pojęcie napięcia i sposób jego pomiaru, a także inne ważne prawa i wielkości związane z przepływem ładunku w obwodach (między innymi mowa tu o prawie Ohma, prawach Kirchhoffa, czy mocy urządzeń elektrycznych). 

Elektryczność i magnetyzm

W tym dziale uczniowie korzystający z książki Odkryć fizykę 2 poznają efekty oddziaływania pola elektrycznego i magnetycznego. Zrozumieją oni, jak zachowują się naładowane ciała poruszające się w polu magnetycznym i jaka siła na nie działa. Dowiedzą się oni także, czym jest prąd przemienny, poznają podstawowe pojęcia związane z opisem pola magnetycznego oraz zrozumieją, na czym polega bezpieczeństwo sieci elektrycznej w domach i innych budynkach.