Memorix Anatomia – podręcznik do anatomii

Nie od dziś wiadomo, że trening czyni mistrza, a najlepiej kształci się przez doświadczenie. Dobrze, jednak jeśli praktykę poprzedza solidna dawka ugruntowanych w umyśle informacji. Niewątpliwie jest to niezbędne w pracy każdego, kto zajmuje się ludzkim ciałem.

Anatomia po czesku

memorix anatomia

Wszelkie pomoce naukowe na kierunkach takich jak medycyna są niezbędne. Dlatego tak ważne jest, by informacje zawarte w książkach służących do kształcenia kolejnych pokoleń lekarzy były jak najbardziej jasno dla odbiorcy przedstawione. Z pomocą dla wszystkich tych, którzy mierzą się z wiedzą na temat ludzkiego ciała, przychodzi podręcznik „Memorix Anatomia” (https://pzwl.pl/Memorix-Anatomia,34462742,p.html), stworzony przez czeskich specjalistów w tej dziedzinie — R. Hudáka, D. Kachlíka i O. Volný’ego.

„Memorix Anatomia” – wydanie polskie

O wyjątkowości tej publikacji stanowi przede wszystkim kompletne i przejrzyste zestawienie informacji, omówionych w sposób ułatwiający zrozumienie funkcjonowania poszczególnych narządów w ludzkim organizmie i systematyzujący już posiadaną wiedzę. Bogate, dokładnie opisane ryciny stanowią nieocenioną pomoc dla studentów wszystkich kierunków medycznych. Ponadto polscy redaktorzy przy opisie wszystkich przypadków stosują aktualne nazewnictwo w językach polskim, łacińskim i angielskim, co stanowi wsparcie przy dalszym poszukiwaniu lektury specjalistycznej przez czytelnika, także tej publikowanej w językach obcych.