Zespół Aspergera – objawy i leczenie

Zespół Aspergera to choroba, którą pomimo możliwości wykrycia we wczesnym dzieciństwie diagnozuje się dopiero w późniejszym etapie, a niekiedy również dopiero w życiu dorosłym. Z czego to wynika? Mianowicie z tego, że osoby dotknięte tą chorobą nie wykazują znaczących symptomów, które mogłyby na wyżej wspomnianą wskazywać.

Jakie są objawy Zespołu Aspergera?

Osoby cierpiące na Zespół Aspergera mają ogromne trudności z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Bardzo często nie potrafią nawiązywać znajomości, a nawet jeżeli to robią nie są w stanie ich utrzymać na dłużej. Ponadto w sposób nieadekwatny reagują do zaistniałych sytuacji, co różnie odbierane jest przez osoby z ich otoczenia. Dzieci z Aspergerem często wypowiadają się w sposób monotonny, a ich wypowiedzi są bogate w różnorodne specjalistyczne terminy i określenia. Nadmiernie rozbudowane wyrażenia, formalne słownictwo – te cechy powinny wzbudzić niepokój rodziców.

Rola terapii w Zespole Aspergera oraz jej efekty

Rolą terapii, podczas której często używane są książki dla dzieci z zespołem Aspergera jest wypracowanie kompetencji komunikacyjnych czyli ogólnie mówiąc wykonanie pracy nad rozwojem umiejętności społecznych. Osoby regularnie w niej uczestniczące mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie, a w życiu dorosłym zakładać rodziny czy nawet osiągać sukcesy zawodowe. Warunkiem jest przeprowadzenie szczegółowej diagnozy oraz dobranie odpowiednich metod terapeutycznych, dostosowanych do potrzeb i możliwości danego dziecka z Aspergerem.