Co warto wiedzieć o kinezjologii edukacyjnej?

Kinezjologia edukacyjna jest to metoda terapii, którą najczęściej stosuje się w pracy z dziećmi borykającymi się z ADHD oraz tymi, które przejawiają trudności ze skupieniem uwagi oraz zapamiętywaniem, co w konsekwencji przekłada się na problemy z nauką. Ponadto metoda ta wykorzystywana jest również w pracy z dziećmi z dysleksją, dysortografią i dyskalkulią.

Ruch – jedna z podstawowych form terapii w kinezjologii edukacyjnej

Jednym z założeń kinezjologii edukacyjnej jest usprawnienie procesu myślenia przy pomocy ruchu. W myśl tej teorii swobodny ruch fizyczny ma zbawienny wpływ na współpracę dwóch półkul mózgowych, z których każda jest odpowiedzialna za inne zadania i zwyczajnie ją usprawnia. Najbardziej znanym programem kinezjologii edukacyjnej jest Gimnastyka Mózgu. Program ten zawiera proste ćwiczenia, których celem jest właśnie poprawa pracy mózgu.

Gimnastyka Mózgu – program kinezjologii edukacyjnej

Ćwiczenia fizyczne, które przewiduje ten program są łatwe do wykonania i nie trwają dłużej niż od 2 do 3 minut. Podstawą ich skuteczności jest systematyczność wykonywania. Mowa tu o codziennych treningach. Dzięki temu możliwa jest poprawa pamięci, przyspieszenie nauki czytania, a także poprawa w zakresie liczenia, co niewątpliwie jest dobrą wiadomością dla osób, które mają z tym trudność. Stosując się do zasad Gimnastyki Mózgu dziecko może poprawić współpracę swoich półkul mózgowych, co przekłada się na łatwiejsze przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności. W związku z tym niewątpliwie warto to wypróbować.